פנינה קוגנוטיבית #001 כסלו א, תשעה 23/11/14

׳איך׳ ו׳מה׳

כשמדברים על חשיבה, יש ׳איך׳ ויש ’מה’. כלומר, איך שהבן אדם חושב ומה הוא חושב. יש אופיינים של חשיבה כמו חשיבה קטסטרופלית או חשיבה אובסוסיבית ש׳מרגיש׳ כחשיבה כמו שיש למרגרינה ׳טעם׳ של חמאה אבל חסר בתכנים בסיסים. וכמובן יש את ה׳מה׳ של חשיבה, את התוכן, את החלטה, את הערכה. תרפיה קוגנטיבית אפקטיבית שממקדת על ה׳איך׳ מסוגלת לא רק לפתור את הבעיות העכשויות אלא גם לחסן את הקליינט לאתגרים אחרים