פנינה קוגנוטיבית #006 ח׳ כסלו 1/12/14

פנינה קוגנוטיבית ח כסלו, תשעה 1/12/14

אירועעיבודתגובה

  זה המודל הבסיסי של תרפיה קוגנטיבי שכל סטודנט לומד

  על פי מודל זהאם רוצים להבין תגובה (כהמנעותאו הסתגרות או אימפולוס) מסתכלים אחורה והופכים לבלשמה היא האירוע המצית ואיך העיבוד.

  יש הרבה הצדקה מחקרית ומדעית לגישה זהאולםעם השנים שעברוהמודל התרחבהיום אנו לא רק מחפשים את התריגרים הבולטיםאנו משתדלים לאתר את *ה׳מיליו׳ האינתרא–פסיכיק שכולל קוגניציה משתמעת ורגשות משניים