פנינה קוגנוטיבית #017 כסלו ל, תשעה 22/12/14

פנינה קוגנוטיבית כסלו ל, תשעה  22/12/14

לשכנים היה כלב רועה גרמניהיה אגרסיבינבח הרבהופעם אחת נשך אותי כשהתקרבתי אליו לאסוף כדור שסטה מדרכוהורי דברו עם שכנינווכמובן בקשו סליחהוקשרו את המפלצת עם רצועה ויתד חזקות שקועות עמוק בקרקענתנו לו כמה מטרים של חבל לטייל קצת אבל ברגע שניסה לצאת מהעגולנמשך אחורהכילד ובכקרבן אהבתי לנג׳ס אותו לראות את אויבי רץ אחרי ופתאום נעצר במשיכה חזקה של החבל

איזו קייף.

כשמדברים על אישיות אני נזכר בכלב הכלוב הזהאישיות היא ביטוי מורכבת ומסובכת אבל אני מגדיר (בקצרה) אותה ככהאישיות היא איסוף של הרגלי חשיבההתיחסותוגירוי וויסות רגשי שהן מגדירים ומנסחים את חיינו הפנימי ,את חיינו החברתי ואת המצאתנו בעולם׳בתוך׳ המעגלאנו ׳חופשיים׳אבל ברגע שקיימת דרישה חריגה אנו מרגישים קולר או אי נעימות מסביב לצאוורנוובעצם הפרמטר הכי רלוונטי שמאפיין אוכלוסיה שמאובחנת כסובל‘ (ולא נכנס עכשיו לנכונות של שימוש בשם פועל ׳סבל׳ בקשר להפרעת אישיות) מהפרעת אישיות היא כמה חזקה הקולר לרסן את יכולת להסתגל, להתפתח, והגיב לדרישה הפנימית, הסביבתית, וחברתית.  

כי איזו קייף יש בחיים עם קולר מסביב לנפש ונשמה?

חנוכה שמח לכולם!!

יהושע