פנינה קוגנוטיבית #032 טבת כ׳ד, תשעה 15/1/15

כמטפל בשיטה קוגנוטיבי, יש לי מטרה משנית עם כל קליינט: כמובן, מטרה הא׳ היא לעזור בכל יכולתנו המשותפת ולפתור את הבעיה/ות מרכזית/יות. אבל בנוסף, אני גם רוצה להקנות לקליינט את הכלים של תרפיה קוגנוטיבית לאפשר לו לפתור בעיות בעתיד. אצל גישות אחרות, המקצועי היושב במשרדו הוא המקור והמעיין של החכמה ותובנה. בתרפיה קוגנוטיבית אנו מגבירים את יכולות ניהוליות של הנפש וחלקים הקוגנוטיביים של הבן אדם. בגלל זה, קליינטים הסובלים מOCD מוצאים מענה בטיפול קוגנוטיבי: החוויה הקיאוטית של OCD מעוררת תחושה של אי–שליטה על החלק הכי אישי ואינטימי של כולנו. לכן כלים ומיונמניות של CBT מרעננות. 

בימים הבאים, אני אציג את המודל הקוגנוטיבי לטיפול בOCD ואוסיף קצת מנסיונות שלי. 

בינתיים, שבת שלום לכולם!

יהושע