פנינה קוגנוטיבית #042 שבט ט׳ו, תשעה 4/2/15

מרפא לשון עץ חיים (ספר משלי ט׳ו:ד)

לכבוד חג ט׳ו בשבט, הפוסט מוקדש לנקודת מפגש של עצים וטיפול. 

בעידן שלנו שמדברים על תאים, נוירו טרנסמטרים, מיומניות, וטיפול׳ קצרי מועד, נדמה לי ששכחנו שהחלמה ׳קורה׳ דרך לשון. באמת, החיים והמוות ביד הלשון. בטח שיש פגיעות פיזיות; אבל הסיפור, ׳הלשון׳, שנו מספרים על השלכותיו הם הקובעים. ולא צריך מאמץ גדולֹ לראות את זה: רק נשאל את הקליינטים שלנו, חבר׳ה אנטלנגטית וברוכה בכל מיני ברכות שרוב העולם היו מחליפים את מקומן איתם בחצי שנייה, על המסגרים שכולאים אותם בתאי תופת והם יענו כאחת: הלשון של אחרים שהם מאמצים כ׳עובדות׳. 

וזה המקום שלנוּ: לעזור להם להמציא לשון חדש וקול חזק לטפס את העץ שמימה לעתיד פורחת. 

חג שמח לכולם!!