פנינה קוגנוטיבית #046 שבט כ׳ו, תשעה 15/2/15‎

בספרות המקצועית אנו מוצאים תרשים של המודל הקוגטוניבית שפחות או יותר נראה ככה:

Inline image 1

 

במידה מסוימת המודל לא מדויק. ולשתי סיבות: החויה מספרת לנו סיפור מבוססת ומוגדרת ברצף טמפורלי: עברהווהעתיד. אבל החויה האישית (יותר מדויק להשתמש בביטוי פנימלית1 אבל די עם מילים מדי פילוסופים) סותרת ממצאים מדעיים שמספרים סיפור אחר לגמרי.וגם המודל מדגישה מידי השפעה לינארית (קו ישר) בין ׳השחקנים׳ (אירועמחשבהרגשותתגובות).

למרות ליקויים אלו אני עדיין משתמש במודל זה. למה? כי תרשים מאפשר הבנה ובהבנה יש סיכוי לאלתר ובאלתרות יש סיכוי לשליטה ובשליטה יש סיכוי לחירות.

1 phenomenal