פנינה קוגנוטיבית #009 כסלו י׳ב, תשעה 4/12/14

כסלו יב, תשעה 4/12/14

הבוקר נכנסתי לחנות ספרים. ראיתי מדף מלא חוברות ציור לילדים. נזכרתי כמה אהבתי כילד לחבר קווים דרך מספרים. זכור לי ציור 200 מספרים של מטוס 747 אבל רק אם מחברים את הקווים כסדר המספרים

היום מדברים על קוגניציה אימפליסית1 שזה בעצם סדרת מספרים שממיין גל הצונמי של מידע ש׳מסתובב׳ בנפש ובגוף. פרויד גילה לנו על השפעת זכרונות קדומות על ניסוח וחוויה נוכחית. היום אנו מבינים שזיכרונות אלו רק קצה (ואולי קצה צדדי) של מודעות ותפקוד קוגניטיבי. מצבי רוח, מצבים פיזיולוגיים, השפעת סביבה חברתי, יכולות קוגניטיביות, עומס קוגניטיבי, ויכולות חזותיות2 רוקמים לנו תשתית אימפליסית. דרכו אנו בונים לעצמנו ׳מציאות׳ של ׳ריאליטי׳.

 

ועם זה אנו מציירים חיים של אשפרויות או של סתם קווים ומספרי

 

1. implicit cognition

2. perceptual capacities