פנינה קוגנטיבית #003 כסלו ג, תשעה 25/11/14

 

קליינט יושב ממולי. מספר לי סיפור; סיפור של קושי, בהלה, כאב, שגעון. אנו קובעים ביחד יעדי טיפול: מה הוא רוצה לחוות, מה הוא רוצה שישתנה. בתחילת המסע, שנינו ׳חושבים׳ שאנו יודעים מה דרוש. אבל הבעיה שבדרך כלל, היעדים הכי חשובים טמונים בתוך הנארטיב של העבודה כמו האיי׳ס טמון בתוך ערימת קלפים. בטיפול קוגניטי, מגלים את פתרון החידה בדרך ישירות, דרך שאלות סוקרטיות וגם באופן דידוקטיבי: פשוט שמים לב. תנועות גוף, לבוש, איפור, קול, ועוד גדושים במידע יותר רלוונתי מהרבה שאלונים וכלי אבחון