פנינה קוגנטיבית #004 ד כסלו, תשעה 26/11/14

פינג פונג פינג פונגלוף (לולאהשל משחק

מודעותעירונותוחשיבה כלואים בתוך ׳לוּף׳ של המוכרהרגילֹוה׳סביר׳לכןאנו מפותים על ידי קוסם עם צחות לשון שהשפן פתאום ׳פרסטו!!!’ יוצא מהכובעלא אשמתנוחלילהככה נוצרנוואם מודעות עצמה יוצרת הליכון ללא סוף של פיתיויםמצבי רוח ירודים עאכ׳והתפתחות דרביניאן קבעה שעדיף ברירת מחדל של נטייה להסתגרותלהמנעותלחשדנות מעל ברירת מחדל של אופטמזיםפתיחותוהתחברותלכן,הקליינטים שלנו מסתבכים ב׳לופ׳ים ומוצאים את עצמם בתוך לול של שאולתרפיה קוגנטיבית מראה אור על המנעולים ומושיט יד לאסירי הגיון

וזה קסם אמיתי