פנינה קוגנוטיבית #034 טבת כ׳ט, תשעה 20/1/15

אתמול הצגתי את הרעיון של זיהוי והגדרה של OCD כשלב ראשוני בטיפול.

זה מביא אותנו לשלב הבא: ניטרול של האובססיות וההתנהגויות הכפייתיות. גם חשוב לציין שיש עוד שתי סוגי מידע חשובים לאסוף ולברר מעל למידע על הסימפטומים של הOCD. סוג ראשון: ׳טיפוס׳ האישיות ה׳פרי–קליני׳. בלי להכנס לאבחנה מורחבת ומעמיקה חשוב להבין את הקליינט, פחדיו, מגמותיו, ונוחותו עם הלא ידוע; בעצם, מזגו. האם הוא שלטן? האם הוא עבר טראומה שקשורה לסיפור של הOCD? סוג שני של מידע הוא על הסביבה: מה ׳תורמת׳ לOCD? האם הקליינט נמצא ביחסים בינאישיים לא בריאים, הקשורים לצורך לשלוט על ׳דברים אחרים׳ כאיזשהו מנגנון פיצוי1? או האם הסביבה הסתגלה לחתירת הOCD לתוך חייהם ולכן טיפול והחלמה יגרום שינויים (ואולי התנגדות) מהם? 

עכשיו לניטרולֹ ודחיית האובססיות וההתנהגויות הכפייתיות. ניטרול ודחייה הם בעצם המשך של מטרת העל של הגישה הקוגנוטיבית: להרחיק את האדם ממחשבותיו ובריחוק זה להעצים את יכולתיו להבחין מה טוב ומה מזויף ומוגזם. 

על זה נמשיך למחר

יום טוב לכולם וחודש שבט טוב: שנתבשר בשורות טובות!

יהושע

1 compensatory mechanism