פנינה קוגנוטיבית #041 שבט י׳ד, תשעה 3/2/15‎

כשמעלים בדיון ׳הרגעה עצמית׳ כבר יודעים על התנגדויות שונות. תרבותיותנו השונות מורעלות מצפייה ל׳כדור קסום׳. פירושו, אנו תולים מצבנו פנימי בגורמים ומשפיעים חיצוניים. רוצים להרגע? צריך תבליה x, תכנית טלוויזיה y, או טיול z. מנוחת הנפש (או כל מצב מבוקש אחר) נמצאים בחוץ וצריכים לעזוב את עולם הפנימי בכדי להשיג אותו. אני לא פוסל חלילה בתרופות, בטלויזיה, או בטיולים; מה שאני מציין שאנחנו מאבדים שליטה על חיינו במידה שאנו לא לוקחים ומלמדים אחריות. תכלי׳ס, מיומנויות וכלי הרגעה קודם כל זקוקים למנטליות חדשה: שאני אחראי על עולם פנימי שלי; מותר ורצוי לגייס כוחות ועזרה (ונדבר עליהם בהמשך) אבל שורה תחתונה: אני המרגיעה והתומך אישי שלי. אני לא פחות מסוגל מאנשים אחרים שמסוגלים למצוא מנוחת הנפש אפילו בגיא הינומים שונים. 

לפני סיום הפוסט, אני מקווה בעז׳ה להכין דף על כישורי הרגעה עצמית בימים הקרובים. אני אשים בקובץ באתר שלי. אם יש מתנדבים לתקן שגיאותי (בעברית) אני בשמחה אקבל. מחר אתחיל קטע חדש.

יום טוב וט׳ו בשבט שמח לכולנו!

יהושע