פנינה קוגנוטיבית #015 כסלו כ׳ד, תשעה 16/12/14

פנינה קוגנוטיבית

כסלו כ׳ד תשעה 16/12/14

תינוקות מסכנות 

כל הזמן אנו זורקים אותן עם המים סרוחים 

חבל, לא? 

קח דוגמא: טקסים (ריטואל1) ומיד אנו חושבים על דת או על פתולוגיה. אבל, חכה שנייה! כל חיים היומיומי שלנו מלאים עם טקסים וריטואלים שונים שאנו מבצעים בכדי להפיק תועלת ללא מאמץ מחשבתי או ביצעתי יתר: איך מכינים את הקפה, איך מתלבשים, איך מגיעים לעבודה, ואיזה מקומות או סוגי אנשים שאנו נמנעים מהם ועוד.ובכולם, סטייה אפילו קטנה גורמת לאי נעימות פנימית. כנראה, יש פונקציה (או פונקציות) חיובית וחיונית לריטואלים

טיפול קוגניטיבית מגייסת את הפונקציה לטקסים לשימושים טיפוליים: אנו בונים תכנית פעילות יומיומי עם הקליינט שכוללת פעולות ומשימות מנוגדות לאימובילציה (שתיקה)של מצב רוח ירודות ו׳קפאות׳ וחרדה. אנו דורשים שקליינטים ומילוי טפסי נטירה מצבי רוח2 וטפסי ניתוח קוגנוטיבי

כי חבל לזרוק את התינוק עם קצת מים סרוחים

 
1 Ritual