פנינה קוגנוטיבית #079 אייר כ׳ח, תשעה 17/5/15

We dont escape


בעשר שנים אחרונים נשמע בארץ, במיוחד בכנסים מקצועיים, על טיפול דיאלקטי התנהגותי (.D.B.T). אני גם תרמתי לתודעה זה דרך הרצאות שהצגתי במסגרות שונות. אחרי כמעט 20 שנים מאז שהשתתפתי מסלול הכשרה הראשונה שמרשה לינהן ניהלה בחוף המזרח של ארה׳ב עלו לי הרבה מחשבות, רעיונות, שאלות, וביקורות על שיטה זה. לא שאני פוסל אותה; להפך, בעיני ראיתי איך שהוא יכול להושיט יד לחבר’ה שטיפולים שונים כמו טיפול בפרמכיולוגיה וטיפול בשיחות נכשלו לספק מענה ׳מספיק׳. לדעתי, ובמיוחד פה בארץ עם מנטליות שונה ועם רגישויות ופתיחות תרבותית שונה מארה׳ב אנו חייבים לחשוב פעם שנייה ושלישית על איך אנו ממשיגים ומלמדים את המודל ואת הכישורים של .D.B.T. ולכן ראיתי לנכון להתיחס לדיונים אלו בפוסטים הבאים. אשמח לקבל את משובכם.

לצורך חזרה על קצת מהתשתית מהמודל של .D.B.T, אנו מניחים שחוסר כשרונות חשובות גורמות לאי יכולות לקליינטים לתפקד באופן יעיל ממול לאתגרים הנורמטיביים של החיים. בגלל חסורונות אלה, קליינטים מוצאים מענים ׳יקרים׳ והרסניים בפתולוגיות שונות כמו מניפיולציות שונות, התמכריות, פגיעה עצמים כמנגנון הרגעת עצמית, אובדנות ועוד. כישורי .D.B.T משלימים את הפערים ביכולת הקליינט. הכישורים הרבים מחולקים לארבע קטגרויות: 

כישורי יחסים בינאישייםכישורי מנוחת הנפש (Mindfulness)

כישורי הרגעת עצמית (Emotional regulation)

כישורי התמודדות בניסיונות (לחצים)

הנה תרשים עזרה שאני מחלק לקליינטים שלי:

היהלום של כישורי DBT