פנינה קוגנוטיבית #047 שבט כ׳ח, תשעה, 16/2/15

אנו מלאים בסודות. מהאזכרות שאסורים להזכיר לסיפורים שאסורים להגיד, חיינו מוגדרות על ידי סודות.

ובאמת אין רוע מוחלט בסודות. הסודות בין איש לאישתו מראות על נאמנות אחד לשני. או שמירת סודיות קליינטים שלנו מראים על הערכתנו למסעם ולמסירותם להחלמה.

עם זה, סודות וסודיות לדאבוננו משרתת רוע. לפעמים, סודיות שומרת על בוש מעשינו. לפעמים, היא מגינה על יחסים מורעלים שדורשים ׳נאמנות׳ ודיסקרטיות, חלילה. ולפעמים סודיות היא אמצעי שליטה על ידי היררכיה טוטליטרית. תכלי׳ס, סודות וסודיות מונעת ממנו עזרה והצלה.

בפוסטים הבאים אני רוצה לשתף איתכם רעיונות ושאלות על סודות, סודיות, בושה, ונאמנות. וכמובן אשמח ואתכבד לשמוע מה יש לכם להגיד.

בברכה!

יהושע