פנינים קוגנוטיביים

פנינה קוגנוטיבית #001 כסלו א, תשעה 23/11/14

פנינה קוגנוטיבית  #002 כסלו ב, תשעה 24/11/14

פנינה קוגנטיבית #003 כסלו ג, תשעה 25/11/14

פנינה קוגנטיבית #004 ד כסלו, תשעה 26/11/14

פנינה קוגנוטיבית #005 ח׳ כסלו 29/11/14

פנינה קוגנוטיבית #006 ח׳ כסלו 1/12/14

2/12/14 פנינה קוגנטיבית #007 י כסלו, תשעה 

פנינה קוגנוטיבית #008 כסלו י׳א, תשעה 3/12/14 

פנינה קוגנוטיבית #009 כסלו י׳ב, תשעה 4/12/14

פנינה קוגנוטיבית #010 כסלו טו, תשעה 7/12/14

פנינה קוגנוטיבית #011 כסלו ט׳ז, תשעה 8/12/14

פנינה קוגנוטיבית #012 כסלו י׳ז, תשעה 9/12/14

פנינה קוגנוטיבית #013 כסלו י׳ח, תשעה 10/12/14

פנינה קוגנוטיבית #014 כסלו י׳ט, תשעה 11/12/14

פנינה קוגנוטיבית #015 כסלו כ׳ד, תשעה 16/12/14

פנינה קוגנוטיבית #016 כסלו כ׳ו, תשעה 18/12/14

פנינה קוגנוטיבית #017 כסלו ל, תשעה 22/12/14

פנינה קוגנוטיבית #018  טבת א, תשעה 23/12/14

פנינה קוגנוטיבית #019 טבת ב, תשעה 24/12/14

פנינה קוגנוטיבית #020 טבת ג, תשעה 25/12/14

פנינה קוגנוטיבית #021 טבת ו, תשעה 28/12/14

פנינה קוגנוטיבית #022 טבת ז, תשעה 29/12/14

פנינה קוגנוטיבית #023 טבת ח, תשעה 30/12/14

פנינה קוגנוטיבית #024 טבת ז, תשעה 29/12/14

פנינה קוגנוטיבית #025 טבת י, תשעה 1/1/15

פנינה קוגנוטיבית #026 טבת י׳ג, תשעה 4/1/15

פנינה קוגנוטיבית #027 טבת י׳ד, תשעה 5/1/1

פנינה קוגנוטיבית #028 טבת טו, תשעה 6/1/15

פנינה קוגנוטיבית #029 טבת ט׳ז תשעה 7/1/15

 פנינה קוגנוטיבית #030 טבת י׳ח, תשעה 9/1/14

פנינה קוגנוטיבית #031 טבת כ׳ד, תשעה 14/1/15

פנינה קוגנוטיבית #032 טבת כ׳ד, תשעה 15/1/15

פנינה קוגנוטיבית #033  טבת כ׳ח, תשעה 19/1/15

פנינה קוגנוטיבית #034 שבט ב, תשעה 22/1/15

פנינה קוגנוטיבית #036 שבט ה, תשעה 25/1/15