Monthly Archives: February 2015

פנינה קוגנֿוטיבית #051 אדר ו, תשעה 25/2/15

אם נתחילֹ מהנחה יסודית שהפחד הכי אוניבירסלי לכלל אנושות היא אובדן שליטה, הדחף אמונותית סביר.  רמהצנדרן1 כותב שתכונה בסיסית בכל סוג הבעה אמונתית היא הגזמה ועיוות הצורה של המציאות המורגש. האומן, דרך הגזמה ועיוות, דרך אכט מכוון, ממציא לעצמו שליטה על אובייקטֿ שתופס מודעות. 

דוגמא פשוטה:

המחנכת בכיתה ג׳ היתה דמות מפחידה ואכזרית. לכן, אין הפתעה שמחברות שלי מלאות קשקושים שמראה אותה עם מלתעת ענקית ושיניים של זאב עם זנב של חזיר ועוד תכונות מצחיקות. כילד בן שמונה וחסר שליטה, קשקושים אלו החזירו לי שליטה, אולי שליטה מוגבלת, אבל עדיין ׳קצת שליטה עדיפה מעל חוסר שליטה׳. לא?

אבל שליטה היא הרבה יותר מלהוסיף זנב על דמות מפחידה. היא מיפוי של השטח.

מזה נמשיך למחר!

יהושע

1 Ramachandran 

Cognitive Pearl #052 Adar 6, 5775 February 25, 15

If we start from the premise that the greatest, most enduring, and universal human fear is the loss of control, then artistic expression makes sense. Ramachandran observes that all art form, whether visual, musical, and even gastronomic (such as cholent, that ultimate gastronomic treat for this yeshiva bochur) involves distortion and exaggeration. In the volitional distortion of a phenomena the artist gains control over that which he observes.

A simple example:

As a young child, I had a teacher who frightened me terribly. She was cruel and treated us all with much disrespect. It wasn’t shocking therefore to find scribbled in my school notebooks crude drawings of this teacher. Her teeth protruded from her wide open mouth; her hands had claws on them. Quite predictably I also added a tail and some humorous other features. This drawing, while quite far from portraying reality, gave a small sense of control over a situation that was beyond me. 

Control however is much more than adding some humorous distortions to a frightening object. It’s also about mapping out the terrain. 

More on that tomorrow!

Josh

פנינה קוגנֿוטיבית #050 אדר ה, תשעה 24/2/15

מתחילים בהנחה יסודית: אומנות ואסטטיקה ממאלות צורך אנושי אוניבירסלי ובסיסי. הנחה זו נובעת משני ממצאים:

א) אנו מוצאים הבעה אומנתית ואסטטיקה בכל תרבות אנושית ובכל תקופה בהסטוריה. למרות שיש הבדלים גדולים וקטנים במה שכולנו חושבים כאמונתית או אסטטית, כולנו מסמיכים שהבעה אמונתית תופסת מקום מכובד בתרבותנו. 

ב) החויה אמונתית ואסטטית מגרה תגובות מיוחדות בדרך כלל באופן מלאכותי לגמרי ומתוך כוונה מלאה של האומן ושל הצופה. אנו מגיבים בגועל או בשמחה או בחרדה לתריגרים שכמעט אין קשר למשהו שקיים במציאות כמו שקיים באמונות אנושית. 

אז מה הצורך שהוא כה קריטי?

נראה בהמשך. 

Cognitive Pearl #051 Adar 5, 5775 February 24, 15

We begin with this premise: art meets some universal human need. This premise emanates from two observations:

1) Art has been found in every single culture known to Man. While each culture and for that matter, each human, determines what it artistic and what isn’t, there has always been art form. 

2) The artistic experience, whether we are the artist or the spectator, evokes unique responses in humanity. These responses, such joy, sadness, boredom, anxiety, revulsion, or transcendence are in response to artificial stimulation. 

What then is the universal human need for art?

Stay tuned!

Cognitive Pearl #050 Adar 4, 5775 February 23, 15

Often overlooked, at least among those interested in cognitive therapy and cognitive psychology, is the world of aesthetics. This is unfortunate; as we will learn, art and aesthetics has great transformative power specifically because of the cognitive processes which they evoke. In honor of the weekly Torah readings and their devotion to the design of the Mishkan, it’s equipment, and the clothes worn by those who served in that holy space, the following posts will be devoted to some ideas about the aesthetic experience. Most importantly we’ll consider some of the practical ways to integrate aesthetics into practice. 

Many of the ideas which I will raise are drawn from the writings of the celebrated neurologist V.S.Ramachandran of the Center For Brain and Cognition, University of California, San Diego as well as the philosopher Thomas Metzinger of the University of Mainz. Their work is enlightening, fun, and very relevant to anyone who wants to be an effective cognitive therapist. 

פנינה קוגנֿוטיבית #049 אדר ד, תשעה 23/2/15

בדרך כלל, לפחות בנסיון שלי, כשמדברים על תרפיה קוגנוטיבית ופסיכולוגיה קוגנוטיבית, אסטטיקה ואומנות לא מיד עולים לראש. מובן מעליו, כנראה, שחסר קו ישר בין אסטטיקה ואומנות, שהיא כל כך לא הגיוני ואולי לא כל כך קריטי לחיים (אם אפילו מותר לכתוב מילים אלו) לחשיבה. לא?! 

אבל האמת היא לא ככה בכלל! כמו שנלמד בפוסטים הבאים יש כוחות קוגנוטיבית אדירות שמתגלות רק בחויות אסטטיות. ואנו כמטפלים אפקטיביים יכולים לשלב את אסטטיקה ואומנות לעבודה שאנו עושים עם קליינטים שלנו. לכן בפוסטים הבאים (וגם לכבוד פרשיות השבוע שאנו קוראים על עיצוב ותכנון המשכן, כליו, וביגוד הכהנים) נעיין באססטיקה ואומנות כתהליכי קוגנוטיביות ודרכי הטמעתם לטיפול קוגנוטיבי. 

הרבה מרעיונות שלי על נושאים אלו נובעים מתורות שתי דמויות חשובות שכדאי מאוד שתכירו: ניורלוג וחוקר מדעי מוח V.S.Ramachandran מאוניבירסיטת קליפורניה, סאנ דיאגו ופילוסוף במודעות Thomas Metzinger מאוניבירסיטת מאינץ (גרמניה). שניהם פורצי דרך וגם לשונם מאוד נגיש לכולנו. מאוד מומלצים!

Cognitive Pearl #049 Shevat 29, 5775 February 17, 15

Rabbi Abraham Twerski likes to speak of lobsters. The lobster emerges from an egg and must immediately grow a hard shell to protect itself from predators. The problem however is that as it grows in size, it’s body begins to press against the shell. So the lobster finds a secluded, protected place where it can shed its old armor and then grow a new one that fits. Between the two shells however the lobster is naked and vulnerable. All it can hope for is that predators won’t find it.

The metaphor is obvious. Our lives are (hopefully) a series of developmental milestones. Fumbling around leads to mastery. For awhile we feel like kings. And then it all falls apart in one way or another. We get bored or circumstances change.

In between these milestones we shed our safety, our identities, our statuses, our protections, and our armor so that we can grow. To grow we must of course become naked so to speak; vulnerable to those who would take advantage of our uncertainties and moments of confusion.

Perhaps there once was a time in human history that these developmental metamorphoses were easy. Some romanticize the past, as though there were cultures and epochs that welcomed personal transformation. Personally, I don’t buy it. If it was easy to really change then the process would not be as courageous and grand as it is.

But change we must if we wish to survive. To really live. We must climb out of our armor and stumble and fumble as we find a better way; not chalilah because we’ve erred; but simply because the greatest of human moments occurs when we grow. We are not supposed to be so content that we just pitch camp and declare, ‘that’s it! I’ve found my Eden!’ That sounds like misery to me.

To be continued.

Stay warm everyone!

Josh

פנינה קוגנוטיבית #048 אדר א, תשעה 20/2/15‎

שמעתי פעם משל יפה מפי הרב אברהם טוורסקי. כשבוקע מביצו, אין ללובסטר שריון קשה; נאלץ להחביא את עצמו מתחת לאבן עד שיגדלֹ שריונו שלא יאכל ע׳י דגים אחרים. עם השריון הוא יכול לחיות את חייו; אבל כל פעם שצפוף מדי בתוך שריונו הלובסטר נאלץ לחזור למקום מחבואו הקודם להוריד את שריונו הקטן ולחכות עד שיגדל שריון חדש.

הנמשל פשוט: במצב האידיאלי, חיינו רצף של השיגים ומחזורי התפתחות והתחדשות. וכמובן, כל מחזור התחדשות מתחיל בבילבולים, טעויות, שגגות, ופחדים עד שאנחנו שולטים שוב מחדש. ומצב זה נמשך עד ששוב קורס חיינו בגלל נסיבות שונות או שפשוט השיעמום של הידוע דוחף אותנו לעשות משהו חדש.

בין קריסת העבר לתחילת העידן החדש, אנו, כמו הלובסטר, חייבים להוריד את שרינוננו; זהויתנו, סטטוסינו, ואת בטחוננו בכדי שנוכל לגדולֹ. אני תמיד מזכיר לקליינטים (ולעצמי) שבלשון הקודש אנו מדברים על ׳חיים׳ בלשון רבים; לרמז לנו שחיינו הוא רצף של מיתות ותחיות.

אולי פעם היה יותר ׳קל׳ להתחדש. תמיד אני שומע כמה קשה היום להשתנות ולהתחדש. לדעתי, זה מוגזם מדי. התחדשות אישית תמיד קשה ותודה לשמים שהיא ככה! אם היה קל להתחדש, התדשות לא היתה כל כל קסומה ורב ערך נשגב.

קסומה או סתם קשה, אנו חייבים להשתנות ולהתפתח. אבלֹ רק אם אנו רוצים לחיות ולא סתם לשרוד. לא נבראנו עם כוחותנו האדירות לשים את עצמנו בתוך שריון צפוף וכואב ולנפנף דגל שמכריזה, ׳זה אני!!׳. 

ועל נושא חשוב זה, נמשיך. 

שבת שלום לכולֹם!

Cognitive Pearl #048 Shevat 28, 5775 February 16, 15

We are full of secrets. From the words that we won’t utter to the stories which we must never tell; our lives are defined by secrets.

There is nothing inherently wrong with all of these secrets. Secrets between a husband and wife are manifestations of their loyalty to each other. Or the secrets that we keep as therapists and healers reflect our reverence for the healing journeys which our clients must travel.

Yet for all its good, secrecy is often the handmaiden of destruction. Whether it’s shame of discovery, misplaced loyalty to a poisonous relationship, or the totalitarian control of an abuser, secrecy denies us rescue.

In the coming posts I hope to share some reflections and ideas on secrecy, loyalty, shame, and healing. And it goes without saying that I’d love to hear yours.

In blessing!

Josh

פנינה קוגנוטיבית #047 שבט כ׳ח, תשעה, 16/2/15

אנו מלאים בסודות. מהאזכרות שאסורים להזכיר לסיפורים שאסורים להגיד, חיינו מוגדרות על ידי סודות.

ובאמת אין רוע מוחלט בסודות. הסודות בין איש לאישתו מראות על נאמנות אחד לשני. או שמירת סודיות קליינטים שלנו מראים על הערכתנו למסעם ולמסירותם להחלמה.

עם זה, סודות וסודיות לדאבוננו משרתת רוע. לפעמים, סודיות שומרת על בוש מעשינו. לפעמים, היא מגינה על יחסים מורעלים שדורשים ׳נאמנות׳ ודיסקרטיות, חלילה. ולפעמים סודיות היא אמצעי שליטה על ידי היררכיה טוטליטרית. תכלי׳ס, סודות וסודיות מונעת ממנו עזרה והצלה.

בפוסטים הבאים אני רוצה לשתף איתכם רעיונות ושאלות על סודות, סודיות, בושה, ונאמנות. וכמובן אשמח ואתכבד לשמוע מה יש לכם להגיד.

בברכה!

יהושע